እ ን ደ ም ን ዋ ላ ች ሁ ል ጆ ች ደ ህ ና ና ች ሁ ል ጆ ች

ሁልም ልጅነቱን ይመኛል። ለምን ብንል ልጅነት በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነውና። እኛም አሁን በዚህ ገጽ ላይ ታሪኮችን ተረቶችንና ደስደስ የሚሉ ነገሮችን እናገኛለን

Advertisements